Business Integration Server jako obchodní integrační platforma

Je centrální jednotka řízení procesů pro přenos dat s jakýmkoli partnerem a systémem

BIS jako obchodní integrační platforma

Business Integration Suite / Integrační platforma

SEEBURGER Business Integration Suite (BIS) je hlavní složkou integrační platformy SOA, které funguje jako centrální jednotka řízení procesů pro přenos dat s jakýmkoli partnerem a systémem.

BIS je Java EE aplikace a jako taková je zcela nezávislá a je k dispozici pro celou řadu softwarových platforem. Systém je navržen tak, aby BIS zvládl i vysoké zatížení v řádu terabyte.

BIS podporuje celý proces pomocí výkonných a účinných nástrojů, které jsou k dispozici od fáze modelování procesů přes implementaci až do realizace a rutinního provozu.

BPM – Modelování a dokumentace obchodních procesů

Integrované vysoce výkonné nástroje pro procesní modelování dávají uživatelům možnost modelovat jejich obchodní procesy (např. vnitřní integrované procesy nebo složité B2B procesy integrované do dodavatelských řetězců). Pro modelování procesů SEEBURGER Business Integration Suite (BIS) využívá BPEL a jako taková zajišťuje plnou podporu webových služeb v rámci těchto procesů.

Vzhledem k tomu, že modelování je rozděleno na vrstvu procesu a vrstvu technického plnění, je možné pro jednotlivé oblasti (např. prodej, nákup a logistika), které mají být zahrnuty do EAI nebo B2B/EDI procesů, vytvořit snadno auditovatelné a monitorovatelné šablony. 

Zprávy - Transformace a pracovní postupy

Od vnitřní integrace různých aplikací až po spojení s externími partnery dle různých scénářů B2B/EDI hrají zprávy vždy klíčovou roli.

SEEBURGER BIS podporuje všechny hlavní formáty strukturovaných dat - včetně všech XML dialektů (např. GS1 XML, GUSI, RosettaNet, CIDX, PapiNet, SEPA a SAP IDOC-XML) - a každý standardizovaný formát elektronických dokumentů a jeho deriváty: ANSI X.12 (včetně VICS a UCS), TRADACOMS a EDIFACT (včetně všech derivátů, jako jsou EANCOM, ODETTE a VDA). Nestandardizované formáty jako Inhouse a CSV jsou také plně podporovány. Platforma BIS může zpracovávat i nestrukturovaná data jako jsou formáty PDF nebo různé formáty Office.

Řízení obchodních partnerů - Trading Partner Management (TPM)

Pro maximální transparentnost a vyjasnění různých integračních a partnerských vztahů poskytuje SEEBURGER Business Integration Suite systém pro řízení obchodních partnerů -  Trading Partner Management (TPM).  Hierarchicky postavená TPM funkce podporuje rychlé a snadné řízení všech zavedených partnerů a integračních vztahů v systému.

Jedna obzvláště cenná funkce, kterou nabízí TPM, je komplexní referenční základna, v níž jsou předkonfigurovány systémy a partnerské profily se všemi klíčovými parametry, což usnadní a zrychlí napojení obchodních partnerů.

IT řízení a dodržování předpisů

Integrační procesy často zahrnují přístup k výměně důležitých obchodních dokumentů a důvěrných dat. Z tohoto důvodu se stále více klade důraz na právní předpisy a vnitřní směrnice, jimiž se řídí zacházení s těmito důležitými daty (IT řízení a dodržování předpisů).

SEEBURGER obchodní integrační platforma (BIS) poskytuje flexibilní rámec pravidel, který umožňuje plnit regulační požadavky v rámci automatizované integrace a výměnných procesů. To znamená, že přístupová práva a pravidla je možné nastavit přesně a tak, aby všechny přístupy a aktivity uživatelů byli prokazatelně sledovány a zaznamenány. Celé spektrum právních ustanovení se vztahuje od archivace až po elektronickou fakturaci.

Díky SEEBURGER BIS, v případě interního nebo externího auditu, budete vždy schopni prokázat úplnou transparentnost Vašich procesů a nakládání s informacemi a dokumenty které jsou spojeny s těmito procesy.

Monitorování a reportování

Chcete-li zachovat konstantní a úplnou transparentnost důležitých podnikových integračních procesů, budete potřebovat sofistikované monitorování a zpětné reakce. SEEBURGER obchodní integrační platforma (BIS) poskytuje software a služby pro sledování zpráv a to vše pro zajištění a udržení transparentnosti.

Toto sledování pomáhá uživateli odhalit chyby nebo kritické systémové stavy, zjistit příčinu a bezpečně zajistit opravu. K dispozici je také plná podpora pro tvorbu individuálních zpráv o integračních procesech.

Pomocí webového uživatelského rozhraní SEEBURGER BIS vytváří průhlednost jednotlivých útvarů a externích partnerů a rychle jim poskytuje důležité informace o toku zpráv v rámci systému.

Unikátní funkce nazvaná jako "cíl sledování" umožňuje uživatelům definovat klíčové události, které by měly nastat během určitého časového období (např. Obchodní oddělení očekává, že obdrží přinejmenším pět objednávek za měsíc od zákazníka X. Systém bude sledovat všechny transakční aktivity a pokud tato zaměřena událost nenastane, tak systém vydá upozornění.) Tento aktivní přístup ke sledování dokumentu minimalizuje riziko vzniku krize v partnerské komunikaci.

Case Studies

@

Contact us

Please fill in all fields to send us a message

Please fill in
Your message has been delivered