Co je EDI?

EDI (Electronic Data Interchange) in General

» Ke stažení

Co je EDI?

Electronic Data Interchange (EDI ) je elektronická výměna strukturovaných dat pomocí standardizovaných formátů zpráv z jedné aplikace do druhé s minimálním manuálním zásahem. EDI systém odesílá data z vnitřního systému během několika sekund do systému obchodního partnera.

Každý den se vyměňují tuny papírových dokumentů, jako jsou objednávky, faktury, katalogy, dodací listy atd. přes poštu, fax nebo email a jsou zpracovány ručně. Tyto tradiční metody komunikace (ruční generování, tisk, obálkování , odesílání poštou, manuální zpracování u příjemce) nabízejí obrovský potenciál pro zlepšení. Výměna nestrukturovaných dat znamená mnoho manuálního úsilí a je náchylná na chybovost.

Speciální software, tzv. EDI konvertor - převádí data z interní aplikace do normalizovaného formátu zpráv, takže data mohou být zaslány obchodnímu partnerovi. Příchozí zpráva je též ve standardizovaném formátu, a je převedena prostřednictvím EDI konvertoru do Inhouse formátu a zpracovává vnitřní účetní nebo jinou podnikovou aplikací. Malé a střední podniky mohou komunikovat s libovolným obchodním partnerem tímto způsobem také. Díky automatizaci výměny dat se výrazně snižuje čas a náklady na zpracování.

Komponenty EDI

1. Zpráva

Aby pro obchodní partneři mohli předávat obchodní dokumenty přes EDI, je nutné, aby se dohodly na tzv. zprávy standardu. SEEBURGER podporuje všechny známé normy, jako je EDIFACT (globálně uznána norma, která je průběžně aktualizována odpovědnou UNO - komisí), VDA (Německá asociace automobilového průmyslu), ANSI X.12, ODETTE atd.:  

EDIFACTVDA ANSI X.12ODETTE
XMLGALIAEANCOMRosettaNet
SWIFTebXMLELEMICA TRADACOMS


2. EDI-Software

Skládá se z konektoru a převodníku. Převodník je srdcem EDI software, který překládá data (zprávy) z interního formátu v jedné společnosti do standardu EDI a naopak. SEEBURGER nabízí převodník a konektory, stejně jako standardní mapování a nastavení pro mnoho partnerů / ERP systémů, jako jsou:

SAPQAD ORACLEBaan
NavisonIFSabasBrain
IntentiainformJ.D.Edwardsetc.


3. Komunikace

Poté, co jsou data (zpráva) převedena z vnitřního formátu do standardního formátu EDI, je potřeba poslattuto zprávu na požadovaného příjemce. SEEBURGER podporuje komunikační protokoly pro např. Value Added Networks (VAN), ISDN, X.25, analog point-to-point, intranet a většinou specifických extranet jako ANX/ENX (extranet v automobilovém průmyslu).

VANsInternetPoint-to-Point
 X.400  FTP TCP/IP
 IBM  HTTPs OFTP
 GEIS  IMAP4 Modem
 ENX SMTP AS2
 Atlas POP X.25
 AT&T ISDN
 Telebox 400  OFTP2

Trading Partner with EDI

Společnost A – odesílatel dat / zprávy

Krok 1 :
Vnitřní aplikace ve firmě, např. ERP (Enterprise Resource Planning) vytvoří soubor / zprávu ve vnitřním formátu (tzv. in-house zprávu)
Krok 2 :
Vnitřní aplikace předá in-house zprávu přes konektor do EDI systému (System Integration)
Krok 3 :
Konvertor převezme in-house zprávu a vytváří z ní zprávu v dohodnutém standardním formátu, např. EDIFACT (konverze)
Krok 4 :
Standardní zpráva (zprávy EDI) se přenese k EDI partnerovi (komunikace)

Společnost B – příjemce dat / zprávy

Krok 1 :
Na základě komunikačního protokolu příjemce potvrdí přijetí zprávy EDI
Krok 2 :
Konvertor společnosti B provede konverzi EDI zprávy do příslušného in-house formátu
Krok 3 :
In-house zpráva je přesunuta do ERP systému pomocí konektoru pro další zpracování

SEEBURGER nabízí integrovaný přístup, který zahrnuje projektování, konzultaci a realizaci navrhovaných EDI řešení. Zákazníci mohou takto velmi rychle dosáhnout plné automatizace podnikových procesů pro všechny své obchodní partnery, velké nebo malé.

To umožňuje našim zákazníkům plně využít úspor nákladů tím, že odstraní ruční zpracování, zajistí bezchybnost dat a transparentnost procesů.

Výhody používání EDI řešení SEEBURGER

EDI spojuje dodavatele a odběratele elektronicky a může být nasazeno v každém odvětví. Ve správně nakonfigurovaných systémech EDI výměna dat je plně automatická – to znamená bez manuálních zásahů – od ERP, převedení do standardního formátu zprávy a zaslání příslušnému obchodnímu partnerovi nebo naopak.

Zatímco se zvyšuje konkurence, implementace EDI se stává více a více důležitá, protože to může mít za následek výhodu pro podniky, jejichž konkurenti nepodporují EDI. Kromě toho podporuje renomé a provázání s obchodním partnerem.

Mezi hlavní výhody patří:

  • Výměna dat během několika sekund (just-in -time)
  • Nižší doba obrátky
  • Snížení nákladů
  • Eliminace chyb v přenosu
  • Zlepšení partnerských vztahů
  • Snížení zásob
  • Snížení rutinní práce odstraněním kontrol, diagnostik poruch, nesprávného dodání či náklady na komunikace
  • Snížení lidské práce
@

Contact us

Please fill in all fields to send us a message

Please fill in
Your message has been delivered