Funkční Popis Business Integration Suite

SEEBURGER obchodní integrační platforma (BIS) je ideální platformou pro následující požadavky:

Integrace funkcí (SOA/EAI)

Ať už je Vaším cílem změnit stávající nebo zavést nové procesy, které pracují rychle a pružně, nebo chcete shromažďovat a vyhodnocovat informace o kritických podnikových rozhodnutí - budete potřebovat počítač, který podporuje tyto procesy a systémy.

SEEBURGER obchodní integrační platforma (BIS) poskytuje centrální datový hub, jehož prostřednictvím se mohou různé systémy kombinovat. Provádí se systémové integrace, které vyhovují potřebě obchodního procesu.

Řešení nabízí podporu v průběhu celého integračního řetězce. Z definování a modelování potřebných procesů, přes implementaci až k výkonu a komplexnímu monitoringu. SEEBURGER obchodní integrační platforma (BIS) poskytuje vhodné nástroje a funkce pro každou úroveň tohoto řetězce.

Výměna obchodních dat (B2B/EDI)

SEEBURGER obchodní integrační platforma (BIS) je ideální platformou pro vytvoření elektronického spojení s obchodními partnery, bez ohledu na jejich velikost nebo objem transakcí, a splňuje všechny potřebné místní a mezinárodní standardy pro výměnu obchodních dat. 

Ať už potřebujete plně automatizované elektronické spojení se svými obchodními partnery prostřednictvím klasického B2B/EDI řízení nebo interaktivních dialogových postupů založených jako WebEDI, SEEBURGER BIS nabízí vhodná řešení. 

Zejména předkonfigurované oborově specifické standardní řešení obsažené v BIS od SEEBURGER nabízí malým a středně velkým podnikům rychlý a snadný způsob, jak začít s elektronickým vyměňováním obchodních údajů.

Řízená výměna dokumentů (MFT)

Při velkém množství nestrukturovaných dat je nutná jejich výměna mezi systémy nebo partnery specifickým způsobem. SEEBURGER BIS nabízí správné řešení prostřednictvím funkce  Managed File Transfer (MTF) - řízená výměna dokumentů. 

Čtěte více

Komponenty SEEBURGER obchodní integrační platformy (BIS)

SEEBURGER obchodní integrační platforma (BIS) se skládá z následujících částí:

Obchodní integrační server/Integrační platforma

Obchodní integrační server je hlavní složkou  SEEBURGER BIS SOA (state-of-the-ar) řešení, které funguje jako centrální jednotka řízení procesů pro přenos dat s jakýmkoli partnerem a systémem.

BIS je Java EE aplikace a jako taková je zcela nezávislá a je k dispozici na celé řadě platforem. Hladký a vysoce výkonný provoz je navržen tak, aby BIS zvládl i vysoké zatížení.

BIS podporuje celý proces pomocí výkonných a účinných nástrojů, které jsou k dispozici od fáze modelování procesů, prostřednictvím realizace až do provedení a sledování.

SEEBURGER obchodní integrační platforma (BIS) nabízí širokou škálu možností pro příjem a odesílání dat přes brány a kanály. 

Pokud se musí sdílet velké množství nestrukturovaných dat mezi různými místy, systémy nebo partnery, nabízí řízený bezpečný přenos souborů (MFT), který je integrovaný do SEEBURGER integračního serveru, vhodné řešení.

Naši zákazníci potvrdili, že konsolidace heterogenních EDI/B2B pozadí na centralizovaném systému SEEBURGER jim umožnila snížit provozní náklady až o 80%. 

SEEBURGER B2B standardní řešení pokrývá všechny potřebné procesy pro vstupní a výstupní zpracování v oblasti B2B/EDI. Kromě toho SEEBURGER nabízí speciální řešení pro odvětví, která mají konkrétní požadavky z příslušné oblasti. Prostřednictvím rozšíření standardního procesu a využívání dalších softwarových modulů, lze požadavky každého odvětví zcela splnit.

Instalace a údržba integračních procesů může zahrnovat značné množství času a peněz, zejména pokud se jedná o procesy, které integrují externí partnery. B2B/EDI integrační procesy často zahrnují tisíce vyměněných informací, z nichž všechny jsou řízeny a neustále aktualizovány.

SEEBURGER obchodní integrační platforma (BIS) řeší tuto problematiku v rámci nástroje pro Community management. Tento portál je založený na řešení účinné samosprávy nových i stávajících partnerů. Komponenty, jako jsou integrované kampaně řízení, samoobsluhy a rollout funkce, umožňují nastavit automatizované zdroje a efektivní procesy.

Tato řešení umožňují všem partnerům, aby pomocí EDI komunikovali na webu s dodavateli a to jednoduše, rychle a efektivně a to i díky EDI řešení se 100% integrací dodavatelů a obchodních partnerů, např. při zpracování objednávek nebo dodávek zboží.

Case Studies

@

Contact us

Please fill in all fields to send us a message

Please fill in
Your message has been delivered