Ochrana osobních údajů

Náš závazek k uchování soukromí

Vaše soukromí je pro nás důležité. Tato webová stránka, www.seeburger.com (dále jen "stránky"), je vlastní a provozuje ji SEEBURGER Inc.. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace, které můžeme o Vás získat prostřednictvím těchto stránek. Při poskytování informací prostřednictvím našeho webu, jste chráněni v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí. Pomocí tohoto internetového serveru potvrzujete, že jste své informace zkontrolovali a souhlasím s podmínkami ochrany soukromí. Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami ochrany soukromí, nepoužívejte tyto stránky.

SEEBURGER působí v business-to-business (B2B) softwarovém průmyslu. Na rozdíl od mnoha firem a internetových stránek nemáme zaměření na spotřebitele uživatelů nebo sběr údajů o spotřebě. Shromažďujeme informace on-line za účelem lépe sloužit našim firemním zákazníkům.

Informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat následující typy informací při procházení těchto stránek: 

 • Informace, které poskytujete přímo při registraci, pokud se informujete o produktech SEEBURGER nebo žádáte o SEEBURGER podporu nebo služby, v kterémkoli SEEBURGER on-line formuláři nebo přes e-mailové zprávy, které nám zašlete, včetně osobních údajů, jako je Vaše jméno a kontaktní informace (telefon, fax, adresa, e-mailová adresa). 
 • Informace poskytované přímo Vámi, včetně osobně identifikovatelných informací, které získáváme prostřednictvím těchto stránek v rámci on-line procesu žádostí o zaměstnání nebo v procesu registrace pro SEEBURGER sponzorované školení, akce, uživatelské skupiny nebo konference. 
 • Pasivně shromážděné informace, včetně použití souborů cookie popsané níže jako například IP adresy, webové prohlížeče a operační systémy informací, data a časy návštěv webových stránek, your visits internetový prohlížeč při procházení těchto stránek, jiné SEEBURGER stránky nebo partnerské weby; 
 • Prokliky na informace týkající se SEEBURGER emailů a souvisejících marketingových aktivit a partnerských webů;
 • Neosobní identifikační informace jako jsou počty navštěvovaných webových stránek nebo počet spuštěných písniček za týden.

Soubory Cookies

"Cookies" jsou malé textové soubory, které uchovávají informace o Vašich interakcí s konkrétními webovými stránkami, ať už dočasně (známé jako "dočasné" nebo "relace" cookie a odstraní se, jakmile zavřete okno prohlížeče) nebo trvale na pevném disku počítače (známé jako "stálé" nebo "trvalé cookies"). Cookies mohou usnadnit používání webové stránky tím, že servery pro přístup k některé informaci urychlí: 
 

Dočasné cookies se používají pro hladké procházení webových stránek uživatelského prohlížeče a mohou se ukázat v případě, když uživatel vstoupí na webové stránky, se kterými má web nějaký vztah (např. webové stránky sesterské společnosti) a může poskytnout užitečné informace. 

Trvalé cookies se používají, když uživatelé provádění vlastních úpravy na webových stránkách jako je ukládání hesel, preferencí nebo registrace a informace o účtu. Uživatelé pak nemusí znovu zadávat tyto informace při každé své návštěvě webové stránky.

Tyto stránky mohou využít jak relaci / dočasné cookies a přetrvávající / trvalé cookies k ukládání informací, které nám umožňují nabídnout zákazníkům lepší služby a lehkost v procházení stránek. Aby byly stránky jednodušší, kombinujeme informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie s osobními údaji. Všimněte si, že pokud si nastavíte prohlížeč tak, aby cookies odmítal, nebudete mít přístup k důležitým funkcím nebo plochám nebo si nevychutnáte některé vymoženosti. 

Web Beacon - webové majáky

SEEBURGER může používat "web beacon" technologii, aby získal metriky od anonymních uživatelů webových stránek a emailových příjemců za účelem provozování a zlepšování SEEBURGER webových stránek a emailové komunikace. Web beacon je elektronický obrázek, který je zasazen do webové stránky nebo e-mailu, který umožňuje sledovat SEEBURGER zobrazení webových stránek / hity nebo otevření e-mailu, který obsahuje web beacon. SEEBURGER může používat web beacon ve spojení s cookies pro sledování činnosti internetové stránky na www.SEEBURGER.com a na souvisejících webových stránkách. Web beacon sledování u SEEBURGERu neidentifikuje jméno, emailovou adresu uživatele ani webmail příjemce. 

Způsob používání informací

SEEBURGER shromážďuje online informace následujícími způsoby:

 • Informace, které poskytujete přímo online nebo prostřednictvím emailů, které se týkají dotazů o produktech, žádostí o podporu nebo služby nebo žádostí o další informace, se zapojují do procesů a transakcí s Vámi, odpovídáme na Vaše dotazy a požadavky a zlepšuje se spolupráce se zákaznickou podporou. 
 • Informace, které poskytnete online včetně činností a kliknutí na hypertextové odkazy nebo odjednávání předplatného, ​​používáme ke zkvalitnění budoucí komunikace a ke zlepšení webových stránek v souladu s komunikačními předvolbami, které máte uzavřeny se společností SEEBURGER.
 • Pro některé registrace, e-mail a využívání poskytovaných dat na konkrétních webových stránek, můžeme udělat to, že tyto stránky přizpůsobíme Vašim požadavkům, abychom zvýšili relevanci informací, které dostáváte. 
 • Informace o navštívených webových stránkách, počtu návštěv týdně apod. využíváme interně ke zlepšení designu našich webových stránek. 
 • Informace získané prostřednictvím online žádosti o zaměstnání, můžeme použít a šířit interně i mezi našimi partnery. Je třeba vzít v úvahu to, zda to chcete.
 • Informace získané online pro plánování školení nebo z registrace k účasti na konferenci sponzorované společností SEEBURGER můžeme použít a šířit interně i mezi našimi partnery, abychom zlepšili komunikaci s Vámi a usnadnili Vám registraci a účast. 

Pokud sdílíme informace se zákazníky

SEEBURGER sdílí informace pro obchodní účely na potřebném základě a pouze s: (a) svými vlastními zaměstnanci a pobočkami, (b) zákazníky, ze kterých SEEBURGER obdržel informaci, (c) SEEBURGER subdodavateli, konzultanty a třetími stranami jako poskytovateli služeb pro společnost. Všechny strany se dohodly na zajištění takové informace a to tak, že SEEBURGER zavádí ochranná opatření takových informací a ostatní strany musí podepsat se  společností SEEBURGER smlouvu o mlčenlivosti a (d) jinými subjekty oprávněnými k přístupu k těmto informacím v souladu s použitelnými zákony a nařízeními. SEEBURGER nesdílí neveřejné individuální údaje se třetími stranami marketingu. 

SEEBURGER může zveřejnit informace k ochraně našich práv a majetku, použít je při právním oznámením, jak je požadováno nebo povoleno zákonem, nebo na žádost vládních orgánu a jiných donucovacích orgánů a soudů (včetně vydání platné obesílky). Máme povinnost informovat Vás o tomto souladu se zákonem.
Nebudeme používat nebo sdílet informace v případech, které nesouvisí s výše uvedeným bez předchozího upozornění uživatele. Nabízíme Vám možnost, aby jste se mohli rozhodnout, zda chcete sdílet data tímto nebo jiným způsobem.

Náš závazek k neporušení a zabezpečení údajů

SEEBURGER zpracovává informace způsobem, který je kompatibilní s účelem, pro který byly tyto informace shromážděny. V rozsahu nezbytném pro tyto účely podnikáme přiměřené kroky, aby jste se ujistili, že informace o zákaznících jsou přesné, úplné, aktuální a spolehlivé s ohledem na zamýšlené použití. Nicméně, SEEBURGER očekává, že zákazníci budou aktualizovat své osobní údaje podle potřeby.

SEEBURGER podniká přiměřená a vhodná opatření k zachování důvěrnosti a integrity a zabraňuje neoprávněnému použití nebo zveřejnění informací. Systému je zajištěn podle příslušných správních, fyzických a technických ochranných opatření, které zabezpečují tyto informace. 

Odkazy na nepřidružené webové stránky třetích stran

Tato stránka může obsahovat odkazy na nepřidružené webové stránky třetích stran. Pokud jste odkaz našli a chcete navštívit stránky spravované třetími stranami, přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na těchto stránkách. SEEBURGER nemá žádnou kontrolu nad těmito internetovými stránkami, nenese žádnou odpovědnost a neručí za politiku a praxí třetích stran.

Revize a kontaktní informace

Pravidelně aktualizujeme funkce našich stránek, aby lépe sloužili Vám i všem našim zákazníkům. Vyhrazujeme si právo měnit Zásady ochrany soukromí bez předchozího upozornění a jakékoli úpravy, pokud jsou zde zveřejněny. Date nejnovějších verzí budou zveřejněny níže. Dívejte se na tuto stránku nejen, když budete chtít použít Vaše osobní informace, protože Zásady ochrany osobních údajů se často mění. Pomocí našich webových stránek vyjadřujete své pochopení a přijetí podmínek Ochrany osobních údajů vypsaných v době používání.  Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na následující emailové adrese info@seeburger.com a do předmětu zprávy napište "Žádost Ochrana osobních údajů".

@

Contact us

Please fill in all fields to send us a message

Please fill in
Your message has been delivered